MLM- marketing wielopoziomowy

Autor(-ka): | 2012/03/01 | Praca w MLM. Jak odnieść sukces?

MLM – (ang. multi-level marketing) oznacza marketing wielopoziomowy. Jest to forma oferowania usług, która pomija ‘tradycyjne’ miejsca sprzedaży i oferuje różnorodne formy reklamy. Towary i usługi dystrybuowane są na zasadzie poleceń i sprzedaży bezpośredniej.

Branża marketingu sieciowego zaczęła rozkwitać w latach 80. W Europie wielkie boom na marketing sieciowy rozpoczęło się w Wielkiej Brytanii. Kiedy w latach ‘90 USA dotknął kryzys, wielu absolwentów uczelni wyższych było bez szans na znalezienie pracy. Zaczęto więc szukać rozwiązania tej sytuacji. Wszystkie dane i analizy przemawiały za tym, aby na uniwersytetach wprowadzić nowy kierunek nauczania: network marketing, dziś specjalizują się w tym zwłaszcza Uniwersytet w Huston i w Illinois. Od kilku lat MLM jest również promowany przez kraje europejskie, a tą kwestią interesują się ministrowie wielu krajów (Francja, Austria, Niemcy).

Dlaczego MLM zyskuje tak niesamowitą popularność?

Ppopularność MLM związana jest z przechodzeniem od zwykłej sprzedaży do sprzedaży intelektualnej. Co to oznacza? Klient już nie liczy jedynie na to, że może kupić dany produkt, ponieważ towary są ogólnie dostępne. Teraz coraz więcej osób liczy na osobistą poradę, na polecenie jakiegoś produktu, usługi przez zaufaną mu osobę. I właśnie tutaj wspaniale sprawdza się marketing wielopoziomowy.

Jak działa marketing wielopoziomowy?
MLM to system, w którym droga dystrybucji od producenta do końcowego klienta jest maksymalnie skrócona. Pozwala to oszczędzić na kosztach takich jak reklama i marże. Koszty te stanowią około 70% ceny usług. Dzięki temu zaoszczędzone w ten sposób pieniądze stanowią wynagrodzenie dla dystrybutorów firm MLM oraz pozwalają także na oferowanie lepszej jakości usług. Firma MLM płaci im za rozpowszechnianie produktu lub usługi, a to pozwala na rozwijanie się sieci konsumentów i dystrybutorów. MLM to nowoczesny sposób podejścia do biznesu. Nie trzeba brać żadnych kredytów na start firmy, wkład początkowy jest minimalny więc nie ma ryzyka przy niepowodzeniu.

2,187 całkowita ilość odwiedzin, 1 dziś

Tagi: ,