Etyka pracy pośrednika odszkodowawczego

Autor(-ka): | 2012/03/01 | Praca w MLM. Jak odnieść sukces?

Pod wpływem krytyki metod pozyskiwania klientów dla usług dochodzenia odszkodowań, firmy zajmujące się uzyskiwaniem odszkodowań po wypadku zaczęły tworzyć własne kodeksy etyczne. Składają się na nie ogólnie przyjęte normy, do których należy się stosować.

Te normy obejmują podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc osobom poszkodowanym, a ich dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Pozyskiwanie nowych klientów powinno odbywać się w sposób, który zapewnia poszanowanie godności i spokoju klienta. Nie należy stosować nacisku, narzucać się ani pozyskiwać danych z nieuprawnionych źródeł.

Kompetentna i profesjonalna obsługa klienta ma niezwykle ważny wpływ na współpracę, należy więc wykorzystać całą posiadaną wiedzę po to, aby zabezpieczyć interesy klienta, a także by udzielić mu wyczerpujących informacji o prawach mu przysługujących odnośnie zawieranej umowy.

Okoliczności zawierania umowy
W pracy pośrednika odszkodowawczego, agenta czy przedstawiciela niedopuszczalne jest stosowanie nacisków, naruszanie spokoju osoby poszkodowanej, a w szczególności zakłócania rekonwalescencji poszkodowanego w szpitalu. Nie wolno także wykorzystywać trudnego położenia poszkodowanych oraz naiwności, wprowadzając poszkodowanych w błąd lub podając niepełne informacje. Przed podpisaniem umowy Klient ma prawo otrzymać wzór umowy do zapoznania się w domu.

Treść umowy
W umowie nie powinny się znaleźć zapisy, które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, i które wprowadzają Klienta w błąd. Wynagrodzenie powinno być ustalane w zależności od nakładu pracy oraz trudności sprawy i nie może przekraczać 30% brutto kwoty otrzymanego odszkodowania.

Wykonywanie umowy o dochodzenie odszkodowania
Klient powinien być poinformowany o wszystkich możliwych do złożenia elementach roszczenia oraz konsekwencjach rezygnacji z ich dochodzenia, a nie tylko tych, które można uzyskać najszybciej i najprościej. Niedopuszczalne jest doprowadzanie do zawierania ugód pozasądowych niekorzystnych dla poszkodowanych, połączonych ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń na przyszłość. Dane osobowe Klienta powinny być objęte ochroną, zarówno w trakcie wykonywania umowy jak i po jej zakończeniu.

4,215 całkowita ilość odwiedzin, 1 dziś

Tagi: ,