Praca w MLM. Jak odnieść sukces?

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA
Obecnie wyjątkowe zainteresowanie budzą firmy specjalizujące się w sprzedaży bezpośredniej towarów i usług. Ten typ sprzedaży pojawił się w Polsce dopiero po przełomie gospodarczym i politycznym w 1989 roku. Dużym atutem tego rodzaju sprzedaży jest jej efektywność.

Continue reading »

Marketing wielopoziomowy (MLM) często kojarzony jest wyłącznie ze sprzedażą bezpośrednią (akwizycją) lub nielegalną piramidą finansową. W firmie funkcjonującej w systemie MLM istnieją dwie perspektywy uzyskania dochodu.

Continue reading »

Nieograniczony awans finansowy.
Praca konwencjonalna to z reguły codzienne 8 godz. pracy bez perspektyw awansu. W marketingu wielopoziomowym perspektywy, możliwości awansu nie są niczym ograniczone.  W tradycyjnej pracy twoje zarobki zawsze będą miały górną granicę np. nie możesz zarobić więcej niż kierownik czy prezes firmy. W strukturze MLM twoje zarobki zależą tylko i wyłącznie od Ciebie.

Continue reading »

Pod wpływem krytyki metod pozyskiwania klientów dla usług dochodzenia odszkodowań, firmy zajmujące się uzyskiwaniem odszkodowań po wypadku zaczęły tworzyć własne kodeksy etyczne. Składają się na nie ogólnie przyjęte normy, do których należy się stosować.

Continue reading »

MLM – (ang. multi-level marketing) oznacza marketing wielopoziomowy. Jest to forma oferowania usług, która pomija ‘tradycyjne’ miejsca sprzedaży i oferuje różnorodne formy reklamy. Towary i usługi dystrybuowane są na zasadzie poleceń i sprzedaży bezpośredniej.

Continue reading »

test