Podstawy prawne odszkodowań

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zobowiązuje osoby uczestniczące w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem obowiązkowym do pojęcia stosownych działań w celu zminimalizowania powstałej szkody. Fakt podjęcia owych działań jest bardzo istotny, gdyż niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę może wpłynąć na wysokość odszkodowania.

Continue reading »

test